Contentbijbel: Lessen uit verhalen

Contentbijbel-Cor-Hospes‘Content marketing is dead,’ zeggen sommige marketing experts. Lukraak wat blogposts publiceren is inderdaad geen lang leven beschoren. Maar mensen zullen altijd een behoefte hebben aan verhalen; aan pakkende vertellingen die in de prehistorie waarschijnlijk al rond het kampvuur zongen. De grote vraag voor bedrijven die mensen willen raken met verhalen (en het gehoor tot klant willen maken) is natuurlijk: hoe doe je dat? Cor Hospes beantwoordt die vraag al verhalendvertellend in de vandaag verschenen ‘Contentbijbel’.

Hospes, oud-journalist bij grote kranten en (vak)bladen en voormalig redacteur en editorial consultant bij een uitgeverij, is zelf een geboren verteller. Zijn Contentbijbel is net als de inspiratiebron, het Heilige Schrift, opgedeeld in twee delen. In het ‘oude contenttestament’ verzamelt Hospes de mooiste content voorbeelden, vaak ook van eigen bodem, zoals de verhalen die Annie M.G. Schmidt schreef in opdracht van verschillende merken. De paragrafen lezen weg als achtergrondverhalen, met het verschil dat Hospes de lezer – vaak tegen het eind van het hoofdstuk – expliciet laat zien wat hiervan te leren is.

In het tweede deel, het ‘nieuwe contenttestament’, volgt een concreet stappenplan. Hospes volgt daarbij zijn eigen formule. Hij noemt dit de ‘Content code’: C = STE + 5W x 4C. STE staat daarbij voor het DNA van een merk: je passie, de reden waarom het bedrijf is opgericht. De 5W’s zijn de journalistieke vragen ‘Wat, Wie, Waar, Wanneer, Waarom’. Met de C’s bedoelt Hospes de redenen om content in te zetten: content begint met Creatie, moet zorgen voor Conversatie, wat leidt tot Contact en daarna idealiter tot Conversie (goede content heeft een call to action). Hij besluit met de tien (of eigenlijk elf) geboden van content marketing met onder andere de opdracht om verhalen te vertellen, betekenisvol te zijn en als een profeet voor de discipelen te zijn. Het doel: content voor de eeuwigheid creëren.

Voor lezers die vaker boeken over content marketing ter hand nemen klinken de termen en tips bekend. De meerwaarde van Hospes’ boek ligt vooral in zijn achtergrond als journalist. Hij weet hoe je verhalen moet vertellen en geeft met zijn voorbeelden genoeg inspiratie en handvatten om zelf aan de slag te gaan met je eigen evangelie. Of de bijbel van Hospes ook tot in de eeuwigheid gedeeld zal worden, valt nog te bezien. Het is in elk geval een handig naslagwerk voor bedrijven die content willen leren inzetten.

Deze blogpost verscheen eerder op dutchcowgirls.nl.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene Voorwaarden
Zijn kleine lettertjes verplicht?

Met algemene voorwaarden heb ik veel te maken gehad toen ik nog advocaat was. Als student schreef ik er ook al een scriptie over.

Toen een ondernemer die we kenden zich afvroeg:

“Algemene voorwaarden op een website, zijn die verplicht? Of is dat alleen als je iets online verkoopt?”

dacht ik: tijd voor een blogpost over dit onderwerp.

Wat zijn Algemene Voorwaarden eigenlijk?

Eigenlijk zijn Algemene Voorwaarden de ‘bijkomende’ regeltjes van je contract, die niet de kern van de afspraken (zoals prijs) omvatten.

Ze maken deel uit van de overeenkomst, dus je moet wel afspreken dat ze van toepassing zijn. En je moet vervolgens je klant ook de mogelijkheid geven om kennis te nemen van je algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door die mee te sturen in papier of pdf.

Zijn Algemene Voorwaarden Verplicht?

Je bent niet verplicht Algemene Voorwaarden te gebruiken. Maar ze kunnen wel erg handig zijn als je bepaalde afspraken wil hanteren met je klanten, bijvoorbeeld als die afwijken van de wet. Er zijn trouwens heel wat beschermingsbepalingen voor consumenten en kleinere bedrijven waar je rekening mee moet houden.

En hoe kom ik aan Algemene Voorwaarden?

Hoewel ik weet dat veel ondernemers het doen, zou ik nooit algemene voorwaarden van een andere site plukken en zelf aanpassen. Zelfs niet als je ook er een jurist naar laat kijken. Wat er dan kan gebeuren, beschreef ik eerder.

Lees ook: kispi.nl – Bezint eer ge algemene voorwaarden verzint – …
Lees ook: kispi.nl – Copy-paste algemene voorwaarden

Ik zou altijd een advocaat of jurist algemene voorwaarden laten opstellen. Dat dit niet duur hoeft te zijn, blijkt uit het aanbod van een van onze adverteerders,Veiligdoen.nl. Zij zorgen dat jij voorwaarden krijgt die passen bij jouw bedrijf.

Wil je toch liever zelf knutselen? Gebruik dan een van de gratis templates die je online kan vinden.

Lees ook: kispi.nl – 8 bronnen met voorbeeld algemene voorwaarden

Copy-paste algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Hoe kom jij aan je algemene voorwaarde?

Erik kwam laatst een interessante discussie tegen op Google+, het onderwerp: “Hoe kom jij aan de algemene voorwaarden op jouw website?

Uit de reacties blijkt dat veel ondernemers er geen moeite mee hebben algemene voorwaarden van een concurrent te kopiëren, die zelf te herschrijven en vervolgens te gebruiken.

Is dit handig? Ik denk van niet.

Piraterij is een misdrijf

Ok, je weet het zelf ook wel, ik hoef geen moraalridder te spelen: voorwaarden van een ander kopiëren en een op een zelf gebruiken is natuurlijk niet toegestaan.

Je kunt een auteursrechtdiscussie ondervangen door een aantal wijzigingen te maken, maar feit blijft dat je eigenlijk werk van een ander steelt. En dit hoeft niet eens.

Gebruik een template in plaats van een kopie

Verschillende organisaties stellen je gratis een setje voorbeeld algemene voorwaarden ter beschikking. Erik schreef hier eerder al een blogpost over: 8 bronnen met voorbeeld algemene voorwaarden.

Betrouwbare sites als de KVK bieden dus gratis voorbeelden aan. Ook andere websites kunnen je erin voorzien. Als je dan toch wilt kopiëren en weinig werk aan je voorwaarden hebben, zou ik altijd voor een van deze opties gaan.

Laat hoe dan ook een jurist meekijken

Zoals je al merkt ben ik geen fan van algemene voorwaarden kopiëren van een branchegenoot. Maar als je dan toch voor de optie kiest, zorg dan op zijn minst dat je die voorwaarden laat controleren door een jurist. Via een van onze adverteerders, Veiligdoen.nl, kun je dat voordelig laten doen.

Lees ook: kispi.nl – Bezint eer ge algemene voorwaarden verzint – zelf knutselen is duur

Hoe kom jij al de algemene voorwaarden op jouw website?

Bezint eer ge algemene voorwaarden verzint – zelf knutselen is duur

Algemene Voorwaarden
Ga niet zelf knutselen

In een ver verleden was ik advocaat bij een groot advocatenkantoor.

Mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit verschillende soorten contracten beoordelen. In onderhandelingen kwam een partij bijvoorbeeld met leveringsvoorwaarden. Als de advocaat moest ik dan voor de inkopende partij beoordelen of deze redelijk waren.

Dat waren ze meestal niet.

Lees ook: kispi.nl – 8 bronnen met voorbeeld algemene voorwaarden

Schone puzzels

Maar ze zaten juridisch vaak wel goed in elkaar, met slimme bepalingen voor het bedrijf dat de voorwaarden hanteerde. Soms waren die bepalingen bijna puzzels: een komma meer of minder kon een afspraak geheel anders laten zijn. Mijn taak was om mijn cliënten te beschermen en voor hen gunstige voorwaarden onderhandelen.

Zelf contracten opstellen deed ik niet zo vaak.

Tot die ene dag dat ik van een vaste klant een setje van hun eigen algemene voorwaarden kreeg met de vraag om die te beoordelen. Het was bijna een vriendendienst: dit bedrijf had eigenlijk niet genoeg geld om een dure advocaat in te huren, maar wilde wel een goede check op de voorwaarden. Bovendien hadden ze net een dagvaarding binnengekregen naar aanleiding van dit contract; een rechtszaak stond dus al op de planning en die zou ik voor hen voeren.

En zo kwam deze opdracht bij mij terecht.

Houtje-touwtje-voorwaarden

Voor mij als advocaat was dit even schrikken. Dit waren voorwaarden die door de klant zelf waren opgesteld. En die klant had geen juridische achtergrond, maar had gedacht het zelf wel te kunnen. Zo moeilijk kon het niet toch niet zijn? Ze kopieerden gewoon de voorwaarden die ze bij een concurrent gevonden hadden en maakten een paar wijzigingen in hun voordeel.

Zo gemakkelijk was het dus niet. Dat bleek ook uit de dagvaarding: die voorwaarden hadden hen onvoldoende beschermd en bevatte meerdere onredelijke bepalingen die de rechter meteen zou afwijzen.

Top 3 grootste bezwaren – en waarom

Bij elk artikel kon ik wel een opmerking plaatsen en een suggestie doen waarom dit niet handig zou zijn. Wat was mijn top 3 grootste bezwaren?

  • Onduidelijk taalgebruik. Taal is niet eenduidig. Je denkt misschien te weten wat een ander bedoelt met bepaalde woorden, maar juristen leren strakke definities te maken van wat er onder bepaalde begrippen valt. Daarbij moet je dus ook even vooruit denken. Vervolgens gebruik je consequent dezelfde term in het contract.

Je doet dit om zo min mogelijk discussie te veroorzaken. En dat er discussie over mogelijk was bleek al uit een dagvaarding die het bedrijf binnen had gekregen. Vaak zie je discussie over de omvang van een opdracht, waarbij niet duidelijk is welke werkzaamheden wel en welke niet tot de afspraak behoren.

  • Bepalingen in strijd met de wet. Als leek zul je niet alle wetswijzigingen en relevante juridische uitspraken of juridisch-wetenschappelijke inzichten kennen. Van juristen mag je dat wel verwachten. Meestal concentreren zij zich op een bepaald vakgebied, maar hun ervaring leert hen ook hulp te vragen bij een andere expert als ze vermoeden dat een bepaling wel eens zou kunnen strijden met de wet. Hun ‘gut feeling’ noemen ze dat.

Als een bepaling niet toegestaan is volgens de wet heb je soms meteen een probleem en in andere gevallen pas als je je erop wilt beroepen. Vooral in B2C contact heb je naar mijn idee echt een expert nodig; er zijn zoveel beschermingsbepalingen voor consumenten.

  • Onnodige bepalingen. Ik ben zelf vrij langdradig van stof, maar voor contracten houd ik het meest van een overeenkomst die met zo min mogelijk woorden precies genoeg bepaalt. ‘Cleane’ stukken maken, noemden we dat.

Om een voorbeeld te geven: als ik de wettekst herhaald zie in een contract, wil ik die meteen schrappen. Als de wet er al in voorziet, hoef je het niet op te nemen in de overeenkomst. En ken je de frase: ‘Anything you say can and will be used against you,’ die Amerikaanse politie-agenten in films altijd hanteren? Dat geldt ook voor contracten. Hoe meer je zegt, des te meer er tegen je gebruikt kan worden. Houd het dus kort en clean.

Uiteindelijk heb ik voorgesteld een nieuwe set algemene voorwaarden op te stellen, want als ik deze voorwaarden zou herschrijven, zou de cliënt uiteindelijk duurder uit zijn. (Nog los van de kosten die ze kwijt zouden zijn om de rechtszaak die ze aangespannen hadden gekregen te voeren. Gelukkig kon ik ze overtuigen om te schikken. Dat kostte ook geld, maar daarmee waren ze altijd goedkoper uit dan een procedure die ze geheid zouden verliezen.)

Bezint eer ge algemene voorwaarden verzint

Moraal van dit verhaal: bezint eer ge algemene voorwaarden verzint. Kopieer ze niet van je concurrent om ze dan te laten controleren door een jurist. Je loopt het risico veel duurder uit te zijn.

Ik zou altijd kiezen voor maatwerk en je eigen algemene voorwaarden laten opstellen. Als dit te duur voor je is, kun je ook kiezen voor semi-maatwerk. Een van onze adverteerders, Veiligdoen.nl, biedt dit aan: door te werken met een online vragenlijst regel jij heel voordelig voorwaarden die passen bij jouw bedrijf.

Goed en voordelig dus; zelf knutselen is uiteindelijk duurder. Wil je toch zelf aan de slag? Gebruik dan de modelvoorwaarden van de KvK of je branchevereniging.

Lees ook: kispi.nl – 8 bronnen met voorbeeld algemene voorwaarden

Hoe ben jij aan jouw algemene voorwaarden gekomen?

Content marketing blijft hot

Content marketing is hot. Alleen al deze maand kun je drie events in de regio bezoeken die volledig gewijd zijn aan dit onderwerp; vandaag is de Content Marketing Conference Europe (in Antwerpen), aanstaande donderdag de vijfde editie van de Content Club, over ROI (gratis, in Zwolle), en op 24 juni bezoek je de Nacht van de Content Marketing (op het strand van Bloemendaal).

Deze events bevestigen de omslag in de marketing wereld. Steeds meer marketeers raken overtuigd van het idee dat traditionele interruption marketing niet meer werkt (Kijk!Eens!Hoe!Goed!Wij!Zijn!). Ze willen hun klanten voorzien van van waardevolle content en daarmee een relatie met hen opbouwen. Maar dan rest altijd nog de vraag: hoe? Hoe doe je dat? En hoe krijg je de rest van de organisatie zo ver dat ze afstappen van geijkte verkooppraatjes?

Content strategisch inzetten vraagt om een cultuurverandering in veel organisaties. Onlangs deelden Tristan Lavender van Deloitte, Stephan Lam van Microsoft en Paul Blok van Conflict tijdens de vierde bijeenkomst van de Content Club hun visie op cultuurverandering. Cases die het waard zijn om te delen en om van te leren. [Lees meer…]

Je Website: Visitekaartje of Eerste Kennismakingsgesprek?

story telling
photo credit: Jill Clardy via photopin cc

Ga eens voor jezelf na: zie je de website van je bedrijf vooral als een visitekaartje? De site ziet er representatief uit, met een goed design en teksten zonder spelfouten. Het standaardverhaal van ‘we leveren kwaliteit, hebben zoveel vestigingen en bestaan sinds 1879.’ Zoveel websites van zakelijke dienstverleners zien er zo uit.

Mooi, maar als je eerlijk bent: ook een beetje saai. En ik denk dat het ook niet meer genoeg is om de klant mee te winnen. Want die klant die googlet rond om te bepalen of hij met jou in zee wilt gaan en het standaard verhaal trekt hem of haar niet over de streep als er een keuze is.

De website van jouw bedrijf kan veel meer zijn dan een visitekaartje. In plaats van daarvan kan het ook dienen als eerste kennismakingsgesprek. Waar je tijdens een eerste meeting bij jou op kantoor wellicht al vragen zou beantwoorden en een persoonlijke connectie met je potentiële klant of cliënt zou kunnen maken kan je website ook al die rol vervullen.

Je lead wil weten: wie is de vent achter de tent of wijf achter het bedrijf? Dit zijn middelen die je in zou kunnen zetten:

1. Video

Heb je een video van jezelf online staan? Dat is de ultieme manier van iets van jezelf laten zien. Je stem, je enthousiasme; het komt over alsof je face to face tegenover elkaar zit. En het werkt ook om potentiële klanten of cliënten binnen te halen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen die zoeken naar een advocaat gemiddeld 5 websites bekijken voor ze een keuze maken. Maar als er een video op staat, waarin de ‘attorney at law’ zich voorstelt, daalt het aantal bezochte juridische sites dramatisch, naar 1,8.

Maar wees ook kritisch. Onze prachtige Koningin Máxima is heel fotogeniek, maar op camera lijkt ze soms wat vreemde trekjes te hebben (Disculpa, Máxima, sin embargo: te adoro!) . Als je twijfelt over je performance, zet dan geen video online. Ik heb het ook niet gedaan. Nog niet. [Lees meer…]

Hoe Overmeester Je De Mammoet: Storytelling in Zakelijke Teksten

mammoetIk dagdroom. Rond een groot vuur zitten een aantal mensen in berenvellen, moe van een lange dag mammoeten bejagen en besjes zoeken. Het zijn onze voorouders, 10.000 jaar geleden. Hoe kwamen zij de avonden door zonder series, films, internet, ipad of zelfs een fysiek boek?

We weten vrij zeker dat zij elkaar verhalen vertelden. Zo brachten ze kennis over, hielpen elkaar en versterkten hun onderlinge band. Als je je een beetje verdiept in marketing trends, dan lijkt ‘storytelling’ een hype van de laatste jaren. Maar het bestaat dus al net zo lang als de rotstekeningen die onze oerouders maakten ter illustratie van hun verhalen.

Een verhaal is overtuigender dan een puur feitelijke weergave van een situatie. Hoe komt dat? Onderzoek wijst uit dat ons brein helemaal hotwired is voor vertellingen. Wist je bijvoorbeeld dat lezen over een gebeurtenis dezelfde delen van het brein triggert als het meemaken ervan? En dat maakt het zo interessant om in de zakelijke teksten die je schrijft gebruik te maken van storytelling principes. Maar hoe doe je dat?

1. Raak de lezer. Waar het pijn doet. Of fijn voelt. Either way: hit ‘em hard.

Je wilt de lezer zien te raken. Ook in zakelijke teksten kun je appelleren aan menselijke emoties. Een manier om dat te doen is ‘power words’ gebruiken: woorden die direct emoties oproepen. Doe een beroep op angsten die je klanten kunnen hebben, zie waar ze blij van worden, raak hen in hun zuinige aard. Maak een subtiele verwijzing naar lust, woede of geheimen. Of: geef hen een gevoel van veiligheid. Zoals een van mijn helden, Jon Morrow, zegt: Hoe beter je bent in je potentiële klanten een bepaald gevoel te geven, des te overtuigender je bent. Dan maak je betere kansen om de deal te sluiten.

Als je zoekt naar power words om te gebruiken in je zakelijke teksten, ga dan eens kijken in de kiosk. Tijdschrift- en krantenkoppen hangen aan elkaar van krachtige woorden die emoties oproepen. Laat je dus inspireren door de Telegraaf, Linda of Cosmo.

2.Denk aan wat de Spelende Vrouw ons leerde

“Spelende Vrouw, wat heb je nou geleerd?” Ik ben van de generatie die gehypnotiseerd werd door de Grote Meneer Kaktus Show (dat Peter Jan Rens de laatste tijd raar in het nieuws komt doet daar niets aan af wat mij betreft).

Voor degenen die nu een generatiekloof voelen opdoemen: De Grote Meneer Kaktus show, de hit van de jaren ’80, speelde zich af in een boksring en bestond uit een aantal rondes. In de derde ronde werd altijd een gevaarlijke situatie uitgebeeld (“Als er gevaar dreigt blijf je altijd koelbloedig!” “Boelkloedig!”) , die steevast eindigde met de dood van de Spelende Vrouw, een rol van mevrouw Stemband. En mevrouw Stemband vertelde ons dan altijd de moraal van het verhaal, bijvoorbeeld: “Ik heb geleerd dat je nooit met een pen in je mond moet gaan rennen, want als je valt, is dat levensgevaarlijk!”

“Is dit goed?” “JA!” (Ik had zo in het publiek kunnen zitten.)

Ook in zakelijke teksten kun je het voorbeeld van mevrouw Stemband volgen. Geef betekenis aan je woorden: welke kennis is er proefondervindelijk binnen jouw bedrijf opgedaan die het waard is om te delen? Welk probleem van je klanten kunnen jullie helpen oplossen? Wat heb je nou geleerd? Gebruik dat in je storytelling.

3.Vind Nemo en Yoda

Oh, Finding Nemo, het ontroerende verhaal van een vader op zoek naar zijn zoon. We leren de man (eh, vis) kennen, weten zijn missie en zien welke uitdagingen hij moet overkomen. Elk goed verhaal, van Alice in Wonderland tot Star Wars volgt dit stramien: er is een held, hij/zij heeft een missie en hij/zij komt uitdagingen tegen. Meestal overwint de hoofdpersoon de strubbels en keert als een nieuw persoon terug in de oude wereld waar hij vandaan kwam.

Jouw bedrijf is als Nemo’s vader Marlin die zijn zoon kwijtraakt maar uiteindelijk terugvindt. Als Luke Skywalker die eerst vastzit op Tatooine en daarna de held van het universum wordt. Jouw merk is de hoofdpersoon en de uitdagingen die je tegenkwam om je missie te volbrengen hebben het bedrijf sterker en beter gemaakt.

En bij dat Nemo vinden (je missie volbrengen), heeft elke hoofdpersoon de helpende hand van een mentor. Wie is de guru binnen jullie bedrijf? Wie is jullie Yoda? (Of Steve Jobs?) Laat je inspireren door bijvoorbeeld de ideeën van de oprichter of een belangrijk thema.

Overmeester de Mammoet

Ik stel me zo voor dat de eerste homo-sapiensen gerieflijk bij dat haardvuur zaten en ademloos luisterden naar een van de stamhelden die uit de doeken deed hoe je het beste een mammoet kunt overmeesteren. Of welke bessen je beter niet kunt eten tenzij je een gruwelijke dood wilt sterven. Mijn gedachten draven dan door: doordat zij zo hun verhalen deelden, zijn wij nu hier. Dat is wat woorden voor elkaar kunnen krijgen.

Die principes van verhalen vertellen, van kennis overbrengen en je klanten helpen: dat versterkt uiteindelijk je band met je klant. Dan worden het stamgenoten. En met jouw hulp overmeesteren ze daarna hun eigen mammoeten.

Afbeelding: juliet_earth via photopin cc

Thought Leadership en Content Marketing

content club
#CC03 ging over Thought Leadership

Nederlandse content marketeers vinden elkaar bij de Content Club. Onlangs was de derde editie waarbij de avond draaide om ‘Thought leadership’. Softwaregigant IBM deelde een interessante content marketing case waar wij als content marketeers van kunnen leren hoe je earned media aanjaagt.

IBM: A Smarter Planet

Innoveren doet IBM al vanaf het begin van haar bestaan. Het Amerikaanse bedrijf begon immers als producent van koffiemolens, maar het grote publiek kent IBM van de eerste personal computers. De pc tak is in 2004 overgedaan aan een ander bedrijf. De IT reus focust zich nu op de ontwikkeling van software en diensten in een B2B markt.

In dat kader heeft IBM het concept ‘A Smarter Planet’ gemunt. Het Amerikaanse bedrijf presenteert praktische oplossingen, met behulp van technologie, voor alledaagse problemen. De ‘smart solutions’ zorgen voor betere wereld, is het idee. IBM presenteert zich als een thought leader op dit gebied. Hoe zij daar content marketing bij inzet, deelde IBM tijdens de Content Club.

Content Marketing bij IBM

Om tot slimme en duurzame oplossingen te komen zijn kennis en verbeelding nodig. En wie kunnen nog goed bij hun fantasie? Kids! Dus vroeg IBM basisschoolleerlingen naar hun oplossingen voor problemen waar zij tegen aanlopen. Zo baalt Aurora van 10 altijd bij zebrapaden want automobilisten zien haar vaak over het hoofd. Haar oplossing: een verlichte zebra.
IBM vond dat wel passen bij ‘A Smarter Planet’ en verwezenlijkte dit idee voor veiliger oversteken. Een pakkend filmpje met een lichtgevend zebrapad werd gedraaid en vervolgens verspreid via paid, owned en earned media, waarbij een grote rol was weggelegd voor IBM medewerkers.

Engagement via earned media

Om engagement via earned media te vergroten, deed IBM onderzoek naar welke content doorgaans het best presteert. De conclusie:

  • Onverwachte content, stukken die prikkelen en content met nieuwswaarde scoren het beste.
  • Karakteristieken van content die engagement bevorderen en wat een succesvol format voor content is, verschilt per medium. Zo doen foto’s het goed op Facebook met zowel veel likes als comments, terwijl op Linkedin een poll het meeste reacties krijgt en een whitepaper het meeste likes.
Maar de kenmerken en vormen van goed lopende content bepalen niet alleen het succes. Slimme distributie is ook een belangrijke factor. IBM volgde een heldere strategie om het verlichte zebra filmpje via earned media te laten landen:
  1. Bouw het verhaal. IBM schreef toe naar drie voorafomschreven doelgroepen en naar het belangrijkste kenmerk van de content (onverwacht, prikkelend of nieuws).
  2. Bouw je content. Het filmpje van het zebrapad was al gemaakt en voldeed aan de karakteristieken van content die voor engagement zorgen.
  3. Bepaal de platforms. IBM bepaalde welke platforms ze wilde gebruiken bij het positioneren van het stuk (in dit geval: Linkedin groepen, blogs, community’s en Twitter).
  4. Bepaal je influencers. Binnen IBM werden een aantal medewerkers geselecteerd die de doelgroepen zouden kunnen bereiken. Zij werden gevraagd het filmpje te plaatsen op een social media kanaal naar keuze (en mochten ook weigeren).
  5. Bepaal je target. In deze case was de target 840 views op het fimpje halen.

Earned media wint!

De strategie voor earned media zette IBM af tegen de paid media campagne (een banner ad op fd.nl). De resultaten waren opvallend: de banner zorgde voor 1,35 miljoen impressies, 2600 views en geen comments of likes. De earned media leverden een vergelijkbaar aantal views (2380), maar met slechts 52.000 impressies via social media. Bovendien kwam er hier wel engagement los, met 29 comments en 30 likes.

Thought leadership en content marketing

Het voorbeeld van IBM laat zien hoe zij content gebruikt bij verspreiding van haar ideeën. Een belangrijke taak daarbij is weggelegd voor werknemers. De case van IBM toont ook hoe je earned media kunt activeren en wat dat waard is.

Tijdens de Content Club bijeenkomst kwam niet echt aan bod hoe je dan thought leader wordt. Welke stappen zet jij om jouw bedrijf als goeroe op de kaart te zetten? En hoe zet je daar content marketing voor in?

Voor je een nieuwe naam kiest: eerst nog even dit

start
Wat moet je doen voor je een nieuwe naam kiest?

Wat komt er allemaal kijken bij het kiezen van een nieuwe bedrijfsnaam?

Wat je moet doen nadat je een naam gekozen hebt, beschreef Erik in zijn blogpost ‘Een nieuwe naam bedacht: wat nu?‘. Wij registreerden de domeinnaam, legden social media profielen vast, stuurden wijzigingen naar de KvK en zetten een welkomstbericht op onze nieuwe website.

Maar hoe zit het juridisch als je een nieuwe naam kiest?

Maar voordat je een nieuwe naam kiest voor een project of een bedrijf (of laat kiezen via een ontwerpwedstrijd), moet je eigenlijk nog wat onderzoek doen. Hoe zit het met handelsnaamrecht en merkenrecht? En wat zijn de consequenties als ik dit niet goed regel?

Charlotte Meindersma van Charlotte’s Fine Prints & Law heeft een handige checklist gemaakt van punten die je zou moeten checken voordat je een nieuwe naam kiest.

Lees verder: Charlotte’s Law & Fine Prints – Een nieuwe bedrijfsnaam kiezen: Wat je vooral niet moet doen

Dat Charlotte interessante content produceert signaleerde ik al in het artikel ‘Zelfstandig ondernemers die slagen met content marketing‘. Als je een nieuwe bedrijfsnaam overweegt, raad ik je aan haar blogpost te lezen (om te voorkomen dat je over twee jaar weer moet brainstormen over een nieuwe naam).

Hoe vaak moet ik iets online plaatsen?

story telling
Hoe vaak post jij iets online?
photo credit: Jill Clardy via photopin cc

Hoe vaak moet je nou eigenlijk een bericht plaatsen? Worstel jij daar ook mee voor het blog en de social media profielen van je eigen bedrijf?

Ik las vandaag een blogpost met concrete richtlijnen, die ik met je wil delen.

Eerder schreef ik over content marketing voor zelfstandig ondernemers. Als je overtuigd bent van de waarde daarvan, zul je waarschijnlijk een blog aan je website toe gevoegd hebben en social media profielen gebruiken. Maar dan komt de grote vraag: hoe vaak moet je updates versturen? Hoeveel blogposts plaats je idealiter per week? Hoe vaak zou je moeten tweeten? En als Facebook aansluit bij jouw markt: wat is een goed aantal statusupdates op dat platform?

Ik hoor verschillende geluiden op dit onderwerp en veel guru’s zeggen: blog elke dag, tweet 10x per dag en post dagelijks op Facebook. Een andere lijn: post alleen als je echt iets zinnigs te zeggen hebt. Deze benaderingen zijn niet perse gebaseerd op concrete cijfers. De blogpost van Frank Hussman die ik vandaag las is dat wel. De conclusie: blog 2x per week, plaats 3x per week iets op Facebook en tweet 5x per dag.

Lees hier waarom: FrankHussman.nl – De complete gids over hoe vaak je een blog, tweet + Facebook update moet plaatsen voor zelfstandig ondernemers

Lees ook: kispi.nl – Je Facebook doelstellingen SMART formuleren